Unghundeoprykning forår

 

Nykøbing den 1. marts 2021

Til lokalforeninger i område 5 og områdebestyrelsen.

UNGHUNDEOPRYKNING SØNDAG DEN 28. MARTS 2021

Det er med meget kort varsel at invitation og tilmelding til forårets unghundeoprykning kommer ud, men som i ved skyldes det op og nedlukning af foreningslivet qua Corona. Jeg håber vi kan stå sammen på trods af regler om afstand. Unghundeoprykningen afvikles i Ringsted og Holbæk.

Konkurrenceleder i Ringsted: Dennis de Fries og overdommer pt. ukendt

Konkurrenceleder i Holbæk.: Marianne Priess og overdommer pt. ukendt.

Hundefører, dommer og figuranter møder i den afholdende klub. Mødetidspunkt er for alle kl. 7.00.

Aftale om tilmelding af dommer og figuranter:

For 1-3 hundefører skal der tilmeldes 1 dommer og en 1 figurant, ved 4-6 hundefører skal der tilmeldes 2 dommer og 2 figurant, ved 7-9 hundefører skal der tilmeldes 3 dommer og 3 figuranter. Osv.

Hvis en klub er udfordret på dommere og/eller figuranter, må afdelingen gå i dialog med en anden afdeling, med henblik på at låne en dommer eller en figurant.

For at alle får en god og positiv konkurrence, forventes det at de hundefører der tilmelder sig konkurrencen har en rimelig mulighed for at opnå 155 point samt halsgivning på den døde genstand.

Tilmelding søndag den 7. marts 2021:

Tilmelding skal ske via område 5’s hjemmeside og den skal være undertegnede i hænde senest søndag den 7. marts 2020. Tilmeldingen skal indeholde det korrekte antal dommere og figuranter.

Bedste hilsner

Ulla Petersen

DPH Område 5