Unghundeoprykning efterår

DANSK POLITIHUNDEFORENING

Område 5 v/områdeleder Ulla Petersen, Egebjergvej 8, 4800 Nyk. F. Mobil: Tlf.nr. 25181686. Mail: upete@guldborgsund.dk

Område 5 hjemmeside: www.ph-omraade5.dk

Nykøbing den 2/6 2020

Til hundefører, dommer, figuranter, tilrettelægger og lokalafdelinger

Unghundeoprykning 25. oktober 2020

Efterårets unghundeoprykning afvikles i henholdsvis Kalundborg og i Vordingborg PH. Jeg ønsker, alle held og lykke på dagen, og jeg håber alle kommer hjem med en god oplevelse.

HUSK resultathæfte og startgebyr 200 kr.

 

Praktiske oplysninger

 

Mødetid: Dommer, figuranter og hundefører møder kl. 7.00, hvis I ikke hører andet fra tilrettelæggeren.

Mødested: Kalundborgs klubhus, Arnakkevej 12A, 4593 Eskebjerg

Konkurrenceleder: Ole Sørensen. Overdommer: Tina Lorentzen

Hundefører: Ringsted: Hans Jørgen Olsen, Marianne Jensen, Marianne Larsen. Slagelse: Henning Petersen. Kalundborg: Niels Hviid Jensen, Bent Hougesen, Finn Trap Friis. Holbæk: Bethina Ravn Nordstrøm, Allan Mandrup Poulsen.

Dommer: Karina de Fries, Ulf Ege Larsen, Pia Christiansen, Neils Thim.

Figuranter: Karin Littau, Kurt Kristiansen, Steen Bøje Christensen, Jan Hansen, Robert Sepstrup.

Mødested: Vordingborgs klubhus, det militære øvelsesterræn Kulsbjerg.

Konkurrenceleder: Hans Hartvig. Overdommer: Jan Priess.

Hundefører: Næstved: Ida Broberg, Lyal Dumlu, Leo Sørensen, Tina Kværnø. Vordingborg: Gitte Skov Larsen, Palle Bo Hansen. Østsjælland: Claus Severin Jensen, Axel Ahm. Nykøbing: Jan Larsen, Gorm Andersen.

Dommer: Lisbeth T. Dahl, Vibeke Wulff, Maibrit Gyring, Jens Chr. Nielsen, Robert Pedersen, Carsten Nielsen.

Figuranter: Lars Olesen, Morten Schou, Mogens Jensen, John Andersen.

Bedste hilsner

Ulla Petersen, DPH område 5