Referat 7.3.2017

Dansk Politihundeforening
Bestyrelsesmøde
7. marts 2017
Mødt: Jytte Vognsvend, Karin Littau, Inge Kristiansen, Dorte Nielsen.
Afbud: Mads Skorup
Afholdt: Tvedevej 11 – 4160 Herlufmagle
 Velkommen til en ny bestyrelse
 Evaluering af Områdemødet, det var et godt møde med et lille
fremmøde.
 Jytte refererede fra Repræsentantskabsmødet. Der varsles
kontingentforhøjelser til hovedforningen pr. 1. januar 2018, aktiv kr.
250 og passiv kr. 150.
Hovedbestyrelsen går ind i arbejdet med DM i Randers.
 Hvis Politihunden ikke bruges noget mere lukkes det!
 Pokaler: Inge har undersøgt ny leverandør, tager kontakt til denne
for at finde en fornuftig pris.
 Der afholdes Unghundeoprykning i Næstved 26. marts med 14
hunde
 Kriminaloprykning er 29. april i Vordingborg
 Patruljeoprykning er 30. april i Ringsted/Nykøbing
 Der afholdes træningsweekend første weekend i august på
Christianssæde centeret i Maribo
 Der oprettes konto hos Danske Bank (Forening direkte), det
kommer desværre til at tage noget tid, da vi skal have CVR nummer
og godkendelse af foreningen.
Næste møde: Tirsdag den 18. april kl.19.00
Tvedevej 11 – 4160 Herlufmagle