Referat 28.05.2020

Dagsorden til område 5 – bestyrelsesmøde Dansk Politihundeforening

Torsdag den 28/5 2020. Afbud: Karin og Mads.

  1. Drøftelse af årshjul – hvem gør hvad?Årshjulet lægges op på områdets hjemmeside. Inge står for bestilling af pokaler. Husk at sende navn, adresse og mail på den i klubben der skal modtage pokalerne.
  • Hvilken ambition har vi for området, herunder fællesskab og træning på tværs samt uddannelse/udvikling?Træning på tværs –åben klub! Ambitionen er 3 gange åbne træning i kommende træningsår med start januar 2021. Forslag til første klubber: Kalundborg, Vordingborg og Ringsted. Ulla tager kantakt til de 3 klubber for at høre om de kunne have interesse i at lægge klub til.
  • Konkret drøftelse af oplæg fra Anne Bjønstrup. Hvordan sætter vi bedst Annes kompetencer i spil?Invitation til formændene ang. udvikling og nyeste viden. Anne deltager. Formændene opfordres til enten at invitere en mere med fra bestyrelsen eller evt. et interesseret medlem.

Ulla udarbejder en invitation, den sendes rundt til kommentering i bestyrelsen inden den sendes til formændene.

Forslag til dato: Medio september – tirsdag den 8. eller torsdag den 17. september. Ulla koordinerer med Anne.

Forsøger at afvikle mødet i Ringsted – Ulla tager kontakt til Dennis.

Indsatsen løbes i gang uden brugerbetaling.

Udd. generelt til vores instruktører. Områdebestyrelsen vil og kan understøtte dette. Det gælde områdelydighedsinstruktør og dem der står for dommerudd. Kurser skal være relevant for den opgave medlemmerne løfter for området.

  • Planlægning af efterårets møder

Næste møde medio august –13. august 2020

Oktober – 8. oktober 2020

November – 26. november 2020

Ulla ser på områdets FB side ang. administrator.