Referat 17.1.2022

Referat fra bestyrelsesmøde område 5 – afholdt den 17/1 2022

Planlægning af det ordinære områdemøde

  • Drøftelse og tilretning af invitation til ordinær områdemøde.
  • Regnskab er klar til gennemgang, overskud ca. 139.000 kr. Regnskabet
  • Kontingentet for 2022 fastholdes. Vi har drøftet forskellige muligheder for kursusaktivitet i området.
    • På formandsmødet skal vi spørge ind til emner til kursusaktivitet
    • Samt træningsweekend

Temadage i område 5

Vi har gennemgået blanket udviklet til foreninger der ønsker at afholde temadage via området. Blanketten indeholder den økonomiske ramme samt tilmeldingsblanket. Dette gennemgås på formandsmødet hvorefter blanketten lægges på område 5´s hjemmeside.

Lydighedsinstruktøruddannelse i område 5

Karina de Fries deltager på forstående formandsmøde. Karina gennemgår de nye retningslinjer. Bestyrelsen bakker op om det fremsendt.

Dommeruddannelse

Der er 4 tilmeldt hundefører til dommeruddannelsen.

Eventuelt

Dorte tager kontakt til Danske Bank, da kontoen er bundet op på Dortes cpr. nummer. Vi skal være opmærksom på at vi skal have et forenings id, i forbindelse med at alle overgår til mit id.