Referat 16.8.2021

Ordinært områdemøde den 16/8 2021

Referat

Dirigent: Jan

Stemmetællere: Inge og Majbritt

Referent: Karina

Formanden beretning v/ Ulla

 • Nye tiltag måtte sættes i bero pga. Corona
 • Vidensdelerteamet / -netværket måtte sættes i bero pga. Corona
 • Ringsted og Holbæk afholdt unghundeoprykning
 • Maribo afholdt kriminaloprykning
 • Holbæk afholdt patruljeoprykning
 • Ringsted afholdt temadag for kåringshunde, hvor 50 var tilmeldt. Dette gentages næste år
 • Dennis fra Ringsted vandt DM
 • Jens Kristian og Bjarne stopper som kåringsmænd. Axel og Karsten tiltræder
 • Hjemmesiden er blevet ændret. Dette har Jan stået for
 • Bestyrelsen har kun været på 2 medlemmer et stykke tid, da de andre ikke har været så aktive pga. personlige ting
 • Beretningen er godkendt

Kassererens beretning v/ Ulla

 • Har fået kontingent ind for ca. 37.000 kr.
 • Har været kørsel for ca. 6.000 kr.
 • Har været udgifter for 23.986 kr.
 • Er det vigtigst at have penge i banken eller bruge dem på diverse arrangementer. Området mener de skal bruges på medlemmerne
 • Skulle have været overskud ved temadagen i Ringsted, men det var der ikke. Deltagergebyret kan evt. sættes op næste gang
 • Regnskabet er godkendt

Kørsel / kontingent

 • Kørepenge forbliver uændret
 • Kontingent forbliver uændret

Indkomne forslag

 • Ingen

Valg

 • Dennis valgt ind i stedet for Karin, som ikke modtog genvalg
 • Inge genvalgt

Eventuelt

 • Hvad kan man gøre for de hunde, der ikke skal kåres
   • Flere klubber forsøger at tilbyde andre ting for medlemmerne
   • Det er ikke blevet drøftet i bestyrelsen, men vil blive gjort
   • Bestyrelsen henviser til formålsparagrafen, som kan findes på hjemmesiden
   • Må være den enkelte klubs opgave, at fastholde andre end kåringshundene
 • Skal områdemesterskabet fortsætte
   • Mangler tilmeldinger
   • Opfordring til at tage fat i den enkelte hundefører og få dem til at tilmelde sig og evt. høre, hvad årsagen er til de ikke deltager
 • Andre konkurrencer
   • Natløb mangler også deltagelse
   • Måske er manglende deltagelse til konkurrencer og andre arrangementer, at det er for lange dage. Der kunne måske være længere tid imellem. Det er også et problem at få hjælpere, figuranter og dommere til at komme
   • Grunden til at mange ikke ønsker deltagelse i samarbejdskonkurrencerne er nok, at de er for svære. De ligger som regel lige før de rigtige konkurrencer, så hundeførerne er muligvis nervøse for at få en dårlig bedømmelse
   • Afdelingerne skal prøve at satse på at få flere nye, som ønsker at træne deres hund op til konkurrencer
   • Nogle gange foregår det lidt anderledes, men der skal nok planlægges så det er mere efter ”den grønne bog”
   • Flere mener dog, der er godt med udfordringer for både hund og fører, så de er bedre rustet til konkurrencerne
   • Opfordring til at gøre os mere synlige i ”Politihunden”
   • Der skal ligges mere energi i, at skabe en god social atmosfære, så flere føler sig rustet og tilfredse
   • Vi skal være bedre til at formidle, hvad Politihundeforeningen er. Der kan evt. laves et kursus i afdelingerne, hvor kårings- og konkurrenceprogrammet gennemgås og prøves. Der kunne også være en personlig samtale, hvor det gennemgås
   • Der er en tidshorisont på ca. 3 år før deltagelse i konkurrencer med en ny hund, hvilket nok afholder nogle fra det. Dette skal ”sælges” på en anden måde, for at fastholde dem
   • Forslag om at tilmeldingerne til officielle konkurrencer skal være en uge tidligere end nu, evt. 4 uger før. Så er der længere tid til planlægning, når antal deltagere kendes. Det er der delte meninger om, da flere ser tiden an inden tilmelding, da de gerne vil kende resultatet fra træningskonkurrencerne
   • Har hjulpet meget, at datoerne kan ses på hjemmesiden
 • Vidensdelerteamet / -netværket
   • Det bliver til noget, men måske med flere instruktører ind over
 • Kåring
   • 13 stillet til kåring i år, hvoraf 7 bestod
   • Mange dumper på bid og rundering
   • Ved tilmelding skrives til Axel og der skal sendes kopi af stambog og kopi af hunderegister med, og så skal hundeføreren være medlem af DKK. Det skal også meddeles hvor mange point de fik ved prøvekåringen
   • Efter prøvekåringen skal der helst ikke gå for lang tid inden der meldes til kåring
 • Forslag til programændring blev drøftet
   • Da programmet ønskes fornyet er der nedlagt en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra sektor 1 og 2. De sender et forslag i høring, med frist den 1. december 2021. Ulla sender forslaget ud til formændene, som gerne må melde tilbage inden samme dato
   • Forslaget bliver også fremlagt ved næste repræsentantskabsmøde
 • Overrækkelse af gaver
   • Jens Kristian og Bjarne fik en kurv som tak for deres store arbejde som kåringsmænd
   • Dennis (vinderklassen), Karsten (patruljeklassen), Henrik (kriminalklassen) og Niels Thim fik en gave for bedste placering fra området til DM