Områdemøde 2022

DANSK POLITIHUNDEFORENING

Område 5 v/områdeleder Ulla Petersen, Egebjergvej 8, 4800 Nyk. F. Mobil: Tlf.nr. 25181686 – Email: upete@guldborgsund.dk

Den 17.01.2022

Kære Alle medlemmer af Dansk Politihundeforening område 5 sektion II

Invitation til ordinært områdemøder 2022

Ordinært områdemøde sektion ll

Hermed indkaldes til ordinært områdemøde område 5

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.30

Sted: Nordskovskolen, Bækvej 14 – 4690 Haslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 1. Valg af 2 stemmetællere
 1. Områdelederens beretning
 1. Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab
 1. Kørsel og kontingent fastsættelse for året 2023
 1. Indkomne forslag
 1. Valg:
  1. På valg er: Kasserer Dorte Nielsen – modtager ikke genvalg
  2. På valg er: Ulla Petersen – modtager genvalg
 1. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være områdeleder Ulla Petersen i hænde 14 dage før områdemødet afholdelse senest den 10. februar og sendes til upete@guldborgsund.dk

Ulla Petersen

DPH område 5