Områdemøde 2021

Den 10. maj 2021

Til alle medlemmer af Dansk Politihundeforening i Område 5 sektion ll.

Ordinært områdemøde sektion ll

Hermed indkaldes til ordinært områdemøde område 5

Mandag den 16. august 2021 kl. 19.30

 

Sted: Kultunariet – Søndergade 12 – 4690 Haslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 1. Valg af 2 stemmetællere
 1. Områdelederens beretning
 1. Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab
 1. Kørsel og kontingent fastsættelse for året 2022
 1. Indkomne forslag
 1. Valg:
  1. På valg er: Karin Littau – modtager ikke genvalg
  2. Inge Kristiansen- modtager genvalg
 1. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være områdeleder Ulla Petersen i hænde senest 14 dage før områdemødet senest den 9 august til upete@guldborgsund.dk

Med venlig hilsen

Ulla Petersen

DPH område 5