Områdemøde 2021

Til alle medlemmer af Dansk Politihundeforening i område 5 sektion II.

Hermed indkaldes til ordinært områdemøde, område 5 sektion II

Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19.30

Sted: Kultunariet – Søndergade 12 – 4690 Haslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Områdelederens beretning.
 4. Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 5. Kørsels- og kontingentfastsættelse for 2021
 6. Indkomne forslag
 1. Valg:
  1. Karin Littau. Karin ønsker ikke genvalg – områderepræsentant vælges på ulige år
  2. Inge Kristiansen modtager genvalg – områdesuppleant vælges på ulige år
 1. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet, skal være områdeleder Ulla Petersen i hænde senest 14 dage før områdemødet – senest mandag den 16. februar på upete@guldborgsund.dk

På 0mrådets vegne

Ulla Petesen

DPH område 5