Områdemøde 2019

DANSK POLITIHUNDEFORENING             

Område 5v/områdeleder Jytte Vognsvend, Radsted Langet 13, 4990 Sakskøbing

Mobil: Tlf.nr. 22 16 82 43 – Email: jytte@vognsvend.dk

Område 5 hjemmeside: www.ph-omraade5.dk

Tybjerglille den 14. januar 2019

Til alle medlemmer af Dansk Politihundeforening i Område 5 sektion II.

Hermed indkaldes til ordinært områdemøde Område V sektion II

Tirsdag d. 19 februar 2019 kl. 19,30

Kultunariet – Søndergade 12 – 4690 Haslev

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Områdelederens beretning.
  4. Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  5. Kørsels- og kontingentfastsættelse for 2020
  6. Indkomne forslag
  7. Valg: På valg er:  Karin Littau og Inge Kristiansen (begge modtager genvalg)
  8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være områdeleder Jytte Vognsvend i hænde senest 14 dage før områdemødet – senest mandag den 5. februar 2019 på jytte@vognsvend.dk

På Områdets vegne

Dorte Nielsen

DPH område 5