Kriminaludtagelse

DANSK POLITIHUNDEFORENING

Område 5 v/områdeleder Ulla Petersen, Egebjergvej 8, 4800 Nykøbing F. – Mobil: 25 18 16 86 – Email: upete@guldborgsund.dk

Nykøbing F. den 7/7 2021

Til lokalforeninger i område 5

Kriminal udtagelse lørdag den 28. august 2021

Området har herved fornøjelsen af, at indbyde til områdets Kriminal udtagelse, som i år afholdes i Østsjælland og Nykøbing.

Konkurrenceleder i Østsjælland er Axel Ahm

Konkurrenceleder i Nykøbing er Jan Larsen

Mødested: Den afholdende klubs klubhus. Mødetidspunkt er for alle kl. 7.00.

Husk vi har aftalt på samarbejdsmødet, at der ved tilmelding af 1-3 hundefører skal tilmeldes 1 dommer og 1 figurant, ved 4-6 hundefører tilmeldes 2 dommere og 2 figuranter og ved 7-9 hundefører tilmeldes 3 dommere og 3 figuranter.

Den arrangerende klub skal huske, at de i samarbejde med området skal skaffe de resterende dommere og figuranter om nødvendigt.

Hvis en afdeling ikke er i stand til at stille med de aftalte dommere og figuranter, må afdelingen selv låne af naboklubben

Hvis en klub ikke stiller med hund, vil det være en stor hjælp for konkurrencens afvikling, hvis klubben kan stille med en dommer eller en figurant.

Tilmelding skal ske via område 5’s hjemmeside og gælder tilmelding af hundefører, dommere og figuranter.

Deadline for tilmelding: Lørdag den 7/8 2021

Bedste hilsner

Ulla Petersen

Områdeleder, område 5