Kriminaludtagelse

DANSK POLITIHUNDEFORENING

Område 5 v/områdeleder Ulla Petersen, Egebjergvej 8, 4800 Nykøbing F. Mobil: Tlf.nr. 25181686. Mail: upete@guldborgsund.dk

Område 5 hjemmeside: www.ph-omraade5.dk

Nykøbing 16/8 2021

KRIMINALUDTAGELSE LØRDAG DEN 28. AUGUST 2021

Lørdag den 28/8 2021 afvikles årets kriminaludtagelse. Udtagelsen afvikles i Østsjælland.

Konkurrenceleder i PH Østsjælland: Axel Ahm, mobil 42644733 og overdommer er Camilla Byskov Andersen, mobil 26141603

Hundefører, dommer og figuranter møder i den afholdende klub. Mødetidspunkt er for alle kl. 7.00, såfremt tilrettelæggeren ikke melder andet ud.

Mødested PH Østsjælland: Bråbyvej 79, 4690 Haslev (det gule klubhus)

Hundefører: Flemming Hansen, Carsten Nielsen, Lasse Daugaard, Brian Rasmussen, Ejvin Willaa, Lisbeth T. Dahl, Mads Nørgaard, Vibeke Wulff, Maria Hansen, Henrik Palasz Hansen, Kjeld Kofoed og Henrik Pedersen.

Dommere: Bjarne Per Olsen, Kim Busk Jensen, Jan Larsen, Ulf Ege Larsen, Knud Møller, Maibrit Gyring, Niels Thim, Jan Priess, Tina Kværnø, Boye Holm og Hans Hartvig.

Figuranter: Gitte Skov Larsen, Niels E. Sørensen, Henning Skou, Karin Jørgensen, Thomas Holmegaard, Michael Egede, Ida Borberg og Lena Larsen.

Bedste hilsner

Ulla Petersen

DPH Område 5