Invitation dommermøde 2019

DANSK POLITIHUNDEFORENING             

Område 5                                v/områdeleder Jytte Vognsvend, Radsted Langet 13, 4990 Sakskøbing

Mobil: Tlf.nr. 22 16 82 43 – Email: jytte@vognsvend.dk

                                                Område 5 hjemmeside: www.ph-omraade5.dk

Sakskøbing, den 17 Dec. 2018

Til lokalforeninger i område 5, Axel Ahm, dommerinstruktører og områdebestyrelsen

Dommervedligeholdelse

Hermed indkaldes alle dommere i område 5 til dommervedligeholdelseskursus

Søndag den 27. januar 2019  Kl. 9.30 Aulasalen på VALDEMARSKOLEN SKOLEGADE 9 4100 Ringsted

www.valdemarskolen.dk

Mødet ledes  i år af Dommer- og programudvalget v/formand Axel Ahm.

Deltagere: Aktive medlemmer, der er uddannede dommere samt hf, der er indstillet til og forventes at gennemgå dommeruddannelsen i 2019.

Der er mulighed for at bestille kaffe/the og ostemadder til om morgenen samt

kaffe/the, håndmadder og ostemadder til frokost.

Endvidere sælges der øl/vand.

Der anmodes om afdelingsvis tilmelding til undertegnede incl. eventuelle bestillinger i henhold til vedlagte bestillings-/tilmeldingsliste.

Jeg skal bede om at vedlagte bestillings-/tilmeldingsliste returneres til undertegnede senest onsdag den 16. januar 2018.

 

– Bestillings-/tilmeldingslisten kan returneres i udfyldt stand via email, men der kan kun tilmeldes via medsendte bestillings-/tilmeldingsliste.

Betaling for fortæring sker afdelingsvis til Dansk Politihundeforening Ringsted afdeling på dagen.

Med venlig hilsen

Jytte Vognsvend

DPH område 5