Historie

Lidt om vores hovedforenings historie…..

Vores hovedforening Dansk Politihundeforening blev i 1909 stiftet under navnet:

“Foreningen til Fremme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste”

Sådan hed foreningen, da den blev stiftet i august 1909. Ideen til netop denne forening var opstået efter inspiration fra Belgien, hvor politihunden var indført i 1899 i den belgiske by Gent.

Politihunden blev indført p. g. a. kraftig stigning i indbyggertallet. Denne stigning medførte desværre også en kraftig stigning af voldshandlinger og indbrud uden at politikerne øgede antallet af politifolk.

Med indførsel af politihunden fik man dæmpet indbrud og voldshandlinger. Nogle år efter fik Tyskland sine første politihunde og i 1907 blev de 2 første politihunde indført fra Tyskland og stationeret i Odense politi. Kort tid efter fik Haslev politi også hunde og resultaterne herfra var så gode, at selv de største tvivlere blev overbevist om, at hunden havde værdifulde egenskaber i politiarbejdet.

____________________________________________________________________________

I Odense blev den første lokalforening stiftet i 1909 og den første konkurrence for politihunde blev afholdt i foråret 1910. I årene herefter blev der stiftet mange lokalforeninger rundt om i Danmark.

I 1924 ændredes hovedforeningens navn til det lidt kortere:

“Landsforeningen for politihundesagen i Danmark”

I samme forbindelse blev der indledt et samarbejde med Dansk Kennelklub og foreningen begyndte at optage medlemmer, der ikke var ansat i politiet, men havde interesse for politihundesagen.

____________________________________________________________________________

I 1972 skiftede foreningen så til dens nuværende navn:

Dansk Politihundeforening