Meddelelse fra Hovedbestyrelsen.

Sendt: 10. august 2021

Dansk Politihundeforening har fået ny hjemmeside – den gik i luften i går!

Der vil være en del tilretninger og tilføjelser her i starten – opdager I noget, der skal ændres eller tilføjes, skriv da gerne til Bo og Vivi.

Vent dog gerne et par dage, før i skriver med opdagelser, da de allerede er i gang med en længere liste.

Bo og Vivi er i gang med at øve sig i at navigere i den administrative del, så de håber, I vil bære over med de fodfejl, de helt sikkert kommer til at begå!

God fornøjelse!

Sendt: 13. juni 2021

Områdeledere Sektion II

Hermed lidt opfølgning fra gårsdagens repræsentantskabsmøde.

Konstituering: Jan Verner er ny næstformand og Vivi ny sekretær. Overdragelsesforretning bliver mandag den 21. juni. Hjemmeside/medlemskartotek bliver først opdateret herefter. I fortsætter med at skrive til sekretariats mailen, så vil det blive behandlet af rette vedkommende.

Covid-19: Hjemmeside og facebook opdateret således:      Fra mandag den 14. juni ophæves de midlertidige retningslinjer for afvikling af øvelse 9-10 og 11, hvorfor det er retningslinjerne i henholdsvis kåringsprogram og konkurrenceprogram som er gældende. Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges.

DM 2022: Som aftalt i går skal områderne 1-6 lige tage en seriøs snak om mulighederne for at afholde DM 2022. Såfremt I ikke har mulighed i 2022 kunne det fint, hvis I allerede nu kan byde ind på DM 2024 og fremad. Retursvar senest den 1. juli.

På vegne af HB

Jørgen W.

Sendt: 11. april 2021

Generalforsamlinger betragtes lovmæssigt , som en foreningsaktivitet, hvorfor det er tilladt at afholde generalforsamling UDENDØRS med max. 50 deltagere.

Hovedbestyrelsen anlægger dog det synspunkt i forhold til smittespredning, kun at afholde de aktiviteter, som er mest nødvendige for DPH’s fortsatte drift.

En generalforsamling kan i de fleste tilfælde udsættes uden problemer for foreningens fortsatte drift.

Træning og konkurrencer med vores hunde bør prioriteres som væsentlige foreningsaktiviteter frem for afholdelse af generalforsamlinger.

Hovedbestyrelsen anbefaler derfor, at områder og lokalafdelinger udsætter deres generalforsamling, indtil indendørsaktiviteter igen er tilladt.

HB er opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med en yderlig udsættelse af repræsentantskabsmødet.

Venlig hilsen

Jørgen Weinkouff

 

Sendt: 25. marts 2021

Præcisering i forhold til forsamlingsforbuddet i forbindelse med aktiviteter i Dansk Politihundeforening, som den 22. marts blev hævet til 50 personer.

Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten.

Det betyder, at i forbindelse med konkurrencer er det hundeførere, dommere, figuranter, listefører, tilrettelægger og andre nødvendige hjælpere, som er omfattet af forsamlingsforbuddet på de 50 personer.

Evt. tilskuere/supportere er således omfattet af det gældende forsamlingsforbud på 10 personer.

Venlig hilsen

Jørgen Weinkouff

HB beslutning af. 27. februar 2021

Forsamlingsforbuddet er fra den 1. marts 2021 blevet hævet til 25 personer i forbindelse med UDENDØRS idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Træning, kåring og konkurrencer er derfor igen tilladt i Dansk Politihundeforening fra på mandag den 1. marts.

Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges.

Henvisning til DKK’s hjemmeside                   COVID-19 – Dkk.dk

Generalforsamlinger og andre indendørs aktiviteter er fortsat ikke tilladt, hvorfor de fortsat skal afholdes virtuelt.

Efter indstilling fra AU har HB besluttet at prioritere afvikling af Unghundekonkurrencerne i forhold til Oprykningskonkurrencerne for patrulje- og kriminalklassen.

Områderne bedes derfor senest den 7. marts have datofastsat Unghundekonkurrencerne. Opmærksomheden henledes på at område 2 og 3 mangler at afvikle Unghundekonkurrencerne fra i efteråret, hvorfor de 2 områder skal have afviklet 2 Unghundekonkurrencer.

Herefter vil AU i samråd med områdelederne beslutte, om det er praktisk muligt at afvikle Oprykningskonkurrencerne for patrulje- og kriminalklassen.

Hvis I har udfordringer med at overholde anførte tidsfrist, så besked til undertegnede, ligesom alle bedes fremsende dato for respektive Unghundekonkurrencer.

 

Indtil videre gælder følgende retningslinjer for afvikling af øvelse 9-10 og 11:

 

Øvelse 9/Rundering : Der skal ikke foretages visitation, men figuranten skal tydeligt gøres opmærksom på at denne springes over – i modsat fald skal der ske fradrag.

Øvelse 10/Stop : Der skal ikke foretages visitation, men figuranten skal tydeligt gøres opmærksom på at denne springes over – i modsat fald skal der ske fradrag.

Øvelse 11/Stop : Figuranten skal ved afvæbning række stokken i retning mod hundeføreren, så denne kan sikre den på behørig afstand.

 

Det er op til den enkelte hundefører og figurant at vurdere om man ønsker at anvende mundbind.

Det pålægges den arrangerende forening at der forefindes håndsprit ved de enkelte standpladser.

 

Venlig hilsen

Jørgen Weinkouff

Næstformand

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.