Årshjul

Årshjul for PH-område 5

Dato:Beskrivelse:Ansvarlig:
Marts 2020   7. marts   6. marts         11. marts   11. marts     15. marts 15. marts     29. marts Repræsentantskabsmøde, Odense   Deadline for tilmelding til Unghundeoprykning. Husk telefonisk kontakt til de afholdende foreninger, antal hunde. HUSK udarbejdelse af unghundeoplæg   Fordeling af dommer og figuranter samt hundefører. Udmelding til klubberne. Bestilling af pokaler     Bestyrelsesmøde Invitation til Krim- og Patrujeoprykning sendes til formændene   Unghundeoprykning Ringsted/Nyk. F.    Formand/næstformand   Foreningerne     Formand/uddelegering   Formand   Inge     Formand       Afholdende forening
April 2020 1.april   3. april     3. april   8. april     8. april     25. april   26. april  Kontingentopkrævning sendes ud   Deadline for tilmelding til Krim- og Patruljeoprykning Husk telefonisk kontakt til de afholdende foreninger, antal hunde. Bestilling af pokaler   Fordeling af dommer og figuranter samt hundefører. Udmelding til klubberne.   HUSK formændene på at indstille til dommeroprykning. Deadline 3/5 2020   Kriminaloprykning Nyk. F.   Patruljeoprykning Maribo/Holbæk  Kasser   Foreningerne Formand   Inge   Formand           Afholdende forening   Afholdende forening
Maj 2020 1.maj 1. maj 1. maj 3. maj     15. maj  Rettidig indbetaling af kontingent. Opfølgning. HUSK indberetning til AU – efterårets konkurrencer Indberetning af samtlige lokalbestyrelser – indberetningen sendes til AU Deadline for tilmelding til dommeroprykning. Oversigt sendes til Dennis.   Bestyrelsesmøde  Foreningerne/Kasser Formand       Formand
Juni 2020    
Juli 2020   11. juli   19. juli    Invitation til Krim- og Vinderudtagelse sendes til formændene Invitation til Patruljeudtagelse sendes til formændene    Formand   Formand    
August 2020   1. august     1. august   5. august       22. august   23. august   9.august     9. august     12. august     30. august    Deadline for tilmelding til Krim- Vinderudtagelse. Husk telefonisk kontakt til de afholdende foreninger, antal hunde. Bestilling af pokaler   Fordeling af dommer og figuranter samt hundefører. Udmelding til klubberne.     Kriminaludtagelse Østsjælland/Maribo   Vinderudtagelse Vordingborg   Deadline for tilmelding til Patruljeudtagelse Husk telefonisk kontakt til de afholdende foreninger, antal hunde. Bestilling af pokaler.     Fordeling af dommer og figuranter samt hundefører. Udmelding til klubberne.   Patruljeudtagelse Holbæk/Ringsted    Foreningerne Formand   Inge   Formand       Afholdende forening   Afholdende forening   Foreningerne Formand   Inge     Formand     Afholdende forening
September 2020 13.september 13. september   13. september    Bestyrelsesmøde Invitation til Unghundeoprykning sendes til formændene HUSKInvitation til områdemesterskab HUSK invitation til samarbejdsaftalen    Formand Formand   Formand
Oktober 2020 4. oktober     4. oktober   7. oktober     7. oktober     25. oktober    Deadline for tilmelding til Unghundeoprykning. Husk telefonisk kontakt til de afholdende foreninger, antal hunde. Bestilling af pokaler   Fordeling af dommer og figuranter samt hundefører. Udmelding til klubberne.   HUSK at klubberne skal gøres opmærksom på indstilling af dommer aspiranter   Unghundeoprykning Vordingborg/Kalundborg    Foreningerne/Formand     Inge   Formand     Afholdende forening
November 2020 1. november   3. november 15. november          Områdemesterskab Næstved   Møde ang. samarbejdsaftalen område 5   HUSK invitation til dommervedligehold. Sendes til formændene   HUSK at indstille kåringsmanden for det kommende år til HB      Afholdende forening   Bestyrelsen         Formand
December 2020 1. december     6.december    Deadline indstilling af dommeraspiranter. Sendes til Dennis.   Bestyrelsesmøde. Forberedelse af Formandsmøde og Områdemøde      Foreningerne     Bestyrelsen
Januar 2021 Primo januar     Medio januar     25. januar  Indkaldelse til Formandsmøde. Der indkaldes 4 uger før.   Indkaldelse til Områdemøde. Der skal indkaldes mindst 4 uger før.   Dommervedligehold  Bestyrelsen     Bestyrelsen     Axel Ahm
Februar 2021 1. februar   Primo februar         Ultimo februar    Konkurrenceplan fremsendes til AU   Formandsmøde. Foreningens regnskab og dagsorden til områdemødet udleveres. Husk at konkurrenceplanen skal udfyldes med konkurrenceleder, listefører og overdommer   Områdemøde. Skal afholdes inden udgangen af marts.    Formand     Formand         Bestyrelsen